Hvad skal en god tandlæge lægge vægt på?

God tandlæge

En tandlæge kan gennem undersøgelser og behandlinger sørge for, at dine tænder er sunde og uden skader. En god tandlæge skal derfor lægge vægt på at tilbyde de undersøgelser og behandlinger, som du har behov for.

Individuelle undersøgelser

Som standard indkaldes alle tandlægepatienter til tandeftersyn én til to gange om året. Et almindeligt tandeftersyn indeholder en grundig undersøgelse af tænderne, som typisk bliver suppleret med en tandrensning. Her har tandlægen fokus på din tidligere sygdomshistorik for at sikre, at tidligere tandproblemer ikke opstår igen. Personer med tidligere tandproblemer og tandsygdomme vil oftere blive kaldt til tandlægen for, at tandlægen kan være ekstra opmærksom på, at det ikke opstår igen. En god tandlæge tilpasser hyppigheden og varigheden af undersøgelser til dit individuelle behov.

Fokus på forebyggende undersøgelser

Den gode tandlæge vil prioritere de regelmæssige tandeftersyn højt, da tandeftersyn er en effektiv metode til at forebygge mod tandskader og tandsygdomme. Tandlæger har et stort fokus på forebyggende undersøgelser, da det gennem forebyggelse er muligt at undgå mange former for tandproblemer. Gennem de regelmæssige tandeftersyn er det for den forebyggende tandlæge på Nørrebro muligt at opdage eksempelvis begyndende huller i tænderne, så hullet kan behandles før, at det medfører større skader. Forebyggende undersøgelser vil altid betale sig økonomisk, da de mindre undersøgelser forebygger mod store tandskader, som kræver større og dyrere behandlinger.

Den gode tandlæge fokuserer ikke kun på de forebyggende undersøgelser under tandlægebesøget, men fokuserer også på den daglige tandpleje, som du selv udfører hjemmefra. Den daglige tandrutine danner grundlaget for sunde tænder og en god mundhygiejne. Mangelfulde områder i tandrutinen medfører bakterieophobninger, som blandt andet kan udvikle sig til huller i tænderne og tandkødsbetændelse. For at optimere forebyggelsen mod tandproblemer yderligere vil tandlægen vejlede dig i, hvordan din tandrutine bliver grundig nok.

Sammenhængende behandlingsforløb

På trods af forebyggende undersøgelser er der stadig risiko for, at der opstår tandproblemer – for eksempel ved akutte skader på tænderne. Igennem årene vil der typisk blive behov for forskellige behandlinger alt efter tændernes sundhedstilstand. Til de tidspunkter er det praktisk at være tilknyttet en tandlægeklinik, hvor du har en individuel tandlæge på Nørrebrogade, som planlægger et sammenhængende behandlingsforløb for dig. Tandlægen kender dig godt, når behandlingen og opfølgningen på behandlingen bliver udført af den samme tandlæge. Tandlægen vil sørge for at videregive oplysninger om behandlingsforløbet til dig og lytte til de bekymringer, som du muligvis har. En omsorgsfuld tandlæge er en god tandlæge, da de individuelle behov imødekommes, hvilket skaber en stor tryghed – især for patienter, som er nervøse ved tandlægebesøg.

En god tandlæge sørger derfor for at tilbyde undersøgelser og behandlinger, som passer til dit individuelle behov. Dine tænders sundhedstilstand er din tandlæges topprioritet, og gennem forebyggende undersøgelser kan du i samarbejde med din gode tandlæge forebygge mod, at du får tandproblemer.

Tandlæge Fadia Mekki
Nørrebrogade 157, 4. th
2200 København N
35 85 82 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *